Initiatief

Stichting Art Zuid ontwikkelt zich de afgelopen jaren tot een steeds belangrijker podium voor kunstenaars die kunst in de openbare ruimte maken. Sinds mei 2016 is de stichting gevestigd in het voormalige Sint-Nicolaasklooster in het Beatrixpark. Vanwege de verbondenheid met dit deel van de stad en een trackrecord op het organiseren van kunstmanifestaties is de stichting door gemeente Amsterdam Zuidas verzocht de programmering van de Kunstkapel op zich te nemen. De kapel werd in 2017 omgedoopt tot Art Chapel Amsterdam, passend bij het internationale karakter van de Zuidas. In 2017 vonden vijf groepstentoonstellingen plaats in de Art Chapel Amsterdam. Curator was o.a. Paul Goede. Het eerste jaar hebben we ruim 13.000 bezoekers ontvangen. Initiatiefnemer en directeur van stichting Art Zuid Cintha van Heeswijck: “In een zakelijke omgeving als de Zuidas is het essentieel tijd uit te trekken voor kunst. De inzichten kunnen je immers helpen bij het vinden van nieuwe oplossingen, ook zakelijk. Kunst biedt de mens instrumenten om te reflecteren op bepaalde kennis en opgedane ervaringen, op een denken over de wereld en de omgang met elkaar. Terwijl velen van ons zijn ondergedompeld in een wereld van vergaderingen, deadlines, plicht en werk, nodigt kunst uit om te stoppen, een korte pauze te nemen, te heroverwegen, opnieuw te beoordelen in plaats van almaar te doen. Stichting Art Zuid vindt de tentoonstellingsruimte Art Chapel Amsterdam de uitgelezen plek voor meer verdieping en inspiratie. De programmering is er speciaal op gericht om werknemers, bewoners, scholieren, bezoekers en voorbijgangers te helpen de tentoongestelde kunst te begrijpen en de idee achter de kunst te ontdekken. Wij hopen iedereen deelgenoot te maken van deze beleving”. De Art Chapel Amsterdam is een toevoeging op het bestaande aanbod van tentoonstellingsruimten in Amsterdam. Het biedt kunstenaars een extra platform en vergroot de zichtbaarheid van het kunstaanbod in aanvulling op galeries en musea. De stichting werkt met 40 buurtvrijwilligers die helpen bij het beheer van de Art Chapel Amsterdam.

Programmering

In 2018 zet Art Chapel Amsterdam in op een nauwere samenwerking met het culturele veld en kunnen kunstenaars, groepen kunstenaars, collectieven, musea, kunstinstellingen, kunstacademies, curatoren, particuliere – en bedrijfscollecties voorstellen indienen voor solotentoonstellingen en/of thematische groepstentoonstellingen. Daarnaast is Art Chapel Amsterdam beschikbaar voor eendaagse, weekend of meerdaagse events met dynamische crossovers met nieuwe media, videokunst, design, performance, toneel, dans, fashion, literatuur, natuur en muziek. De stichting schuwt het experiment niet en verwacht daarmee ook een nieuw, jong en divers publiek te bereiken. De organisator is zelf verantwoordelijk voor de bekostiging van zijn activiteit. Stichting Art Zuid is beheerder van de Art Chapel Amsterdam en heeft een coördinerende rol met betrekking tot het bewaken van de kwaliteit, verhuur, de agenda en de marketing. Nadere informatie over de kosten van verhuur en tentoonstellingsvoorstellen kunnen gericht worden aan directie@artchapel.nl Wij streven ernaar uw mail binnen 5 werkdagen te behandelen.