Initiatief

Stichting Art Zuid ontwikkelt zich de afgelopen jaren tot een steeds belangrijker podium voor kunstenaars die kunst in de openbare ruimte maken. De beeldenroute ARTZUID is een begrip geworden. Vanwege de verbondenheid met dit deel van de stad en een trackrecord op het organiseren van kunstmanifestaties verzocht de gemeente Amsterdam Zuidas begin 2016 de stichting om zich vestigen in het voormalige Sint-Nicolaasklooster in het Beatrixpark. De stichting zag kansen om, naast het organiseren van de beeldenroute, haar educatieve activiteiten uit te breiden met een permanente atelierruimte waar kinderen naar hartenlust knutselen.

Eind 2016 kwam het volgende verzoek voor het beheer en de programmering van de al jaren leegstaande kunstkapel. De kapel werd in 2017 omgedoopt tot Art Chapel Amsterdam, passend bij het internationale karakter van de Zuidas. In 2017 presenteerde de stichting vijf groepstentoonstellingen met ruim 13.000 bezoekers en lovende recensies in de kranten. In de eerste helft van 2018 bleek de behoefte aan deze architectonisch bijzondere tentoonstellingsruimte nog groter. Verschillende culturele instellingen programmeerden multimediale tentoonstellingen. Stichting Art Zuid is erin geslaagd om binnen 1,5 jaar Art Chapel Amsterdam op de kaart te zetten bij een breed publiek. Directeur van stichting Art Zuid Cintha van Heeswijck: “In een zakelijke omgeving als de Zuidas is het essentieel tijd uit te trekken voor kunst. De ideeën van kunstenaars kunnen je helpen bij het vinden van nieuwe oplossingen, ook zakelijk. Kunst biedt instrumenten om te reflecteren op bepaalde kennis en opgedane ervaringen, op een denken over de wereld en de omgang met elkaar. Terwijl velen van ons zijn ondergedompeld in een wereld van vergaderingen, deadlines, plicht en werk, nodigt kunst uit om te stoppen, een korte pauze te nemen, te heroverwegen, opnieuw te beoordelen in plaats van almaar te doen. Stichting Art Zuid vindt de tentoonstellingsruimte Art Chapel Amsterdam in het Beatrixpark de uitgelezen plek voor meer verdieping en inspiratie. De programmering was er speciaal op gericht om werknemers, bewoners, scholieren, bezoekers en voorbijgangers te helpen de tentoongestelde kunst te begrijpen en de idee achter de kunst te ontdekken. Het is jammer dat in deze kapitaalkrachtige omgeving geen geld wordt uitgetrokken om een dergelijk succesvol initiatief te laten groeien”.

De Art Chapel Amsterdam was een toevoeging op het bestaande aanbod van tentoonstellingsruimten in Amsterdam. Het bood kunstenaars een extra platform en vergrootte de zichtbaarheid van het kunstaanbod in aanvulling op galeries en musea. De stichting werkte met 40 buurtvrijwilligers die hielpen bij het beheer van de Art Chapel Amsterdam.

Stichting Art Zuid is momenteel druk doende met de organisatie van ARTZUID 2019. De internationale sculptuurroute zal plaatsvinden van 17 mei – 15 september 2019. Zie www.artzuid.nl.

Gebouw

Art Chapel Amsterdam is gevestigd op de eerste verdieping van de voormalige Sint-Nicolaas kapel gelegen in het Beatrixpark. In het souterrain is restaurant As actief. Het modernistische gebouw is samen met het naastgelegen klooster een ontwerp uit 1957 van architect Lau Peters. Het rooms-katholieke Sint Nicolaascomplex bestond uit een klooster, een kapel, een voormalig jongenslyceum en een voormalige middelbare meisjesschool. De paters en broeders vertrokken in 1998. De schoolgebouwen zijn inmiddels afgebroken. Het klooster en de kapel kenmerken zich door een uitgesproken heldere vormgeving, waarbij beide bouwwerken zowel in vorm als materiaalgebruik contrasteren: de gesloten, lage, ronde, glad betonnen kapel tegenover de meer transparante, met baksteen beklede, hoge kloostertoren. Inmiddels zijn het klooster en de kapel aangewezen als gemeentelijk monument.